قبوض برق، اشتباه پرداخت شده قابل اصلاح است

 قبوض برق، اشتباه پرداخت شده قابل اصلاح است

 قبوض برق، اشتباه پرداخت شده قابل اصلاح است

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر، از قابل اصلاح بودن پرداختی‌های اشتباه قبوض برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالامیر یاقوتی، با اشاره به اینکه پس از پیامکی شدن قبوض برق، برخی مشترکان بهای برق را اشتباه پرداخت کرده اند گفت:

برخی از مشترکان با ارسال شناسه قبض به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ قبض برق را دریافت کرده اند که در صورت ارسال اشتباه شناسه، قبض نادرست را دریافت کرده اند.

وی گفت:

مشترکان برای اطمینان از پرداخت درست، باید شماره بدنه کنتور برق واحد مسکونی را با شماره بدنه کنتور قبض مقایسه کنند، زیرا این شماره باید در قبض و روی کنتور یکی باشد.

از اینجا قبض برق خودرا پرداخت کنید

در صورت پرداخت اشتباه، مشترکان باید به شرکت توزیع برق شهر خود مراجعه کنند تا پس از احراز هویت، قبض اصلاح و مبلغ پرداخت شده نیز بازگشت داده شود. برای حذف قبض اشتباه، عدد صفر را به ۱۰۰۰۱۵۲۱ و برای حذف شناسه قبض عدد دو را به این سرشماره ارسال کنید.

از اینجا قبض برق خودرا پرداخت کنید

مطالب مرتبط

 قبوض برق، اشتباه پرداخت شده قابل اصلاح است

برق مجانی در انتظار چه کسانی است؟

چطور از مزایای برق رایگان بهره‌مند شویم؟

مشترکان برق مجانی چگونه شناسایی می شوند؟

قبوض برق، اشتباه پرداخت شده قابل اصلاح است% قبوض برق اشتباه پرداخت شده %قبوض برق % قابل اصلاح بودن پرداختی‌های اشتباه قبوض برق %بهای برق را اشتباه پرداخت کرده %شماره بدنه کنتور برق واحد مسکونی % شرکت توزیع برق شهر  % برای حذف قبض اشتباه %پیامکی شدن قبوض برق % بهای برق را اشتباه %