جریمه دوربینی چیست؟

جریمه دوربینی چیست؟

ثبت تخلف با استفاده از دوربین چه ویژگی‌هایی دارد؟

در این نوع از جریمه، تخلف راننده مورد نظر با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف ثبت می‌شود و در نهایت به وسیله مرکز ثبت تخلفات رانندگی برای راننده متخلف صادر می‌شود.

مهلت پرداخت جریمه دوربینی

رانندگانی که تخلف کرده اند، فرصت دارند برای جلوگیری از دوبرابر شدن جرایم رانندگی خود حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخی که در قبض جریمه درج شده  است نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

 

مطالب مرتبط

پرداخت قبض جریمه و استعلام خلافی خودرو

جریمه الصاقی چیست؟

جریمه دوربینی چیست؟

جریمه تسلیمی چیست ؟چگونه پرداخت کنیم

جریمه دو برگی چیست؟

ثبت تخلف با استفاده از دوربین چه ویژگی‌هایی دارد % مدت زمان ثبت تخلف با دوربین % دوربین کنترل سرعت از چه فاصله ای عمل میکند % مبلغ جریمه دوربین کنترل سرعت % فرار از دوربین کنترل سرعت % انواع دوربین های راهنمایی و رانندگی % زمان اعلام جریمه دوربین % نحوه پردازش تصویر دوربین کنترل سرعت پلیس  % نمونه عکس دوربین کنترل سرعت % مهلت پرداخت جریمه دوربینی % مهلت پرداخت جریمه دو برگی % مهلت پرداخت جریمه رانندگی در سال 98 % ایا جریمه دوربین دوبرابر میشود ؟ % مهلت پرداخت جریمه با دوربین % پرداخت جریمه خودرو % جریمه دو برگی بخشیده میشود؟ % مهلت اعتراض به جریمه دو برگی و% دو بار جریمه در یک روز