جریمه تسلیمی چیست ؟چگونه پرداخت کنیم

جریمه تسلیمی چیست ؟چگونه پرداخت کنیم

جریمه تسلیمی‌چه ویژگی‌هایی دارد؟

در این نوع از جریمه پس از تخلف راننده و دستور ایست پلیس، راننده توقف می‌کند.

در ادامه پلیس مدارک لازم برای پرکردن قبض اخطاریه را از راننده مورد نظر دریافت می‌کند و پس از آن جریمه تسلیمی‌را به راننده تحویل می‌دهد.

مشخصات راننده، مشخصات گواهینامه، مشخصات وسیله نقلیه(رنگ و شماره پلاک)، مشخصات افسر جریمه کننده با قید کد، نوع تخلف، محل تخلف، زمان و تاریخ دقیق تخلف از جمله موارد مهم در قبض اخطاریه است که باید در زمان تحویل جریمه پر شود.

جریمه تسلیمی‌در صورت پرداخت نشدن در مهلتی ۶۰ روزه، دو برابر خواهد شد.

جرایم تسلیمی را نمیتوان اعتراض زد

در این نوع همه مشخصات گواهینامه و وسیله نقلیه در آن ذکر می شود این نوع از جرایم را نمی توانید اعتراض بزنید چرا که هنگام جریمه شما توسط پلیس توجیه شده و تخلف خود را پذیرفته اید.

 

مطالب مرتبط

پرداخت قبض جریمه و استعلام خلافی خودرو

جریمه الصاقی چیست؟

جریمه دوربینی چیست؟

جریمه تسلیمی چیست ؟چگونه پرداخت کنیم

جریمه دو برگی چیست؟

جریمه تسلیمی‌چه ویژگی‌هایی دارد % تخلف راننده و دستور ایست پلیس % جرایم تسلیمی را نمیتوان اعتراض زد %اعتراض به جریمه الصاقی % مهلت پرداخت جریمه دو برگی % جریمه دو برگی بخشیده میشود؟ % قبض جریمه تسلیمی % جریمه غیرقابل پرداخت چیست % فرق بین جریمه الصاقی و تسلیمی % کدام جریمه ها بخشیده می شوند %  اعتراض اینترنتی به خلافی خودرو % اعتراض به جریمه الصاقی % اعتراض به جریمه خودرو % جریمه دو برگی بخشیده میشود؟ % مهلت پرداخت جریمه دو برگی % اعتراض اینترنتی به خلافی خودرو % کدام جریمه ها بخشیده می شوند % پرداخت جریمه خودرو % پرداخت جریمه دوربین